Forskning om arbetsmarknadsprojekt

Med jämna mellanrum initierar politiker ett projekt med syfte att få arbetslösa i arbete. Dessa projekt drivs ofta av Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan, och går ibland ut på att skapa jobb i form av exempelvis enklare ingångsjobb, ibland på att stötta arbetssökande i sitt jobbletande på olika sätt. Nu har Malin Mc Glinn, som är doktor […]

Läs mer

Forskning om inlärning

Inlärning är ett ämne som är ständigt aktuellt inom forskning, och det är inte konstigt, med tanke på att det är relevant för hur vi uppfostrar framtidens vuxna – det vill säga de som ska leda och driva vår värld när den nuvarande generationen har blivit för gamla. Därför pågår mer eller mindre konstant studier […]

Läs mer

Brist på forskare på arbetsmarknaden

Forskare är en arbetsgrupp i samhället som ofta inte får så mycket beröm de förtjänar. Forskning utgör på många sätt grunden för vår ekonomi; våra företag söker alltid efter nya teknologiska innovationer för att utveckla sina produkter och sina företag. Utan stora investeringar i forskning är det i långa loppet omöjligt för Sverige och den […]

Läs mer

För- och nackdelar med kloning

Vi har länge intresserat oss för kloning och det har gjorts många försök innan forskare lyckades klona det första däggdjuret 1996. Då föddes det klonade fåret Dolly som man klonat fram genom att cellkärnan togs ut från juverceller på ett får som var 6 år gammalt. 29 embryon planterades sedan in i 13 olika surrogatmödrar, […]

Läs mer

Forskning inom tandvården

Människans kunskap om hur vi bäst tar hand om våra tänder för att de ska hålla livet ut har utökats enormt bara under de senaste 100 åren, för att inte tala om tidigare i människans historia. Det betyder att många idag kan behålla sina tänder livet ut, utan att behöva reparera eller byta ut dem. […]

Läs mer

Forskning om katters dialekt

Forskning sker som sagt på de flesta områden. Vissa kanske kan anses som viktigare än andra. Ett område som kanske anses ringa betydande i många ögon, men underhållande i andras, är forskning om våra husdjur. Kanske är det för att man ofta lever tätt inpå sina husdjur utan att någonsin kanske helt förstå dem. Det […]

Läs mer

Flera korta promenader minskar risk för högt blodsocker

Att träning är bra för hälsan har man känt till väldigt länge. Tränar man presterar man ofta högre även på andra områden. Man mår bättre psykiskt, är mindre trött och har lättare för att koncentrera sig längre stunder. Man håller sin kropp i bättre form fysiskt och förbättrar sin syreupptagningsförmåga. Hur man ska träna är […]

Läs mer

Växelvist boende är bättre för barnet

Idag är människan duktig på att ställa krav. Både på sig själv och sin omgivning. Man pressar sig själv till ett bra arbete, ett vackert hem och en vältränad kropp. Kanske är det denna strävan efter det perfekta livet som leder till att det idag är rekordmånga som väljer att avsluta sina äktenskap, att skiljas. […]

Läs mer

Den mystiska hjärnan – forskning och framsteg

Det finns få organ som är så efterforskade som hjärnan. Ändå återstår fortfarande några gråzoner, några funktioner och mysterium som forskare världen över ännu inte lyckats lista ut. Men mycket forskning bedrivs ännu och det finns ständigt nya artiklar att läsa om det organ som styr människan. Ny forskning visar exempelvis sambandet mellan motion och […]

Läs mer

Forskning inom skolan

Resultaten i den svenska skolan sjunker. Elever presterar sämre och får sämre betyg. Man ser även en skillnad mellan könen, tjejer presterar ofta bättre i skolan idag än killarna. Det finns många teorier om varför skolresultaten blivit sämre. Eleverna pressas hårdare idag än för 5-10 år sedan, och det får tyvärr många att tappa orken. […]

Läs mer
showcase-lite