För- och nackdelar med kloning

Vi har länge intresserat oss för kloning och det har gjorts många försök innan forskare lyckades klona det första däggdjuret 1996. Då föddes det klonade fåret Dolly som man klonat fram genom att cellkärnan togs ut från juverceller på ett får som var 6 år gammalt. 29 embryon planterades sedan in i 13 olika surrogatmödrar, men bara ett embryo överlevde. Efter detta stora genombrott så har forskare kunnat klona fler djur samt att det idag är möjligt att spara celler från djur så att man kan genomföra klonen när vår teknik har blivit mer utvecklad. Exempel på djur som man lyckats klona är katt, get, kanin och gris. Forskningen går ständigt framåt och idag har man lyckats dela ett embryo på två och därmed skapat två identiska individer. En fördel med kloning är att man på kan skapa genvägar inom sjukvården och fler kan leva längre. Nackdelarna med kloning är att det är oetiskt och många anser att det är emot naturens gång.

Hur ser forskningen ut gällande kloning idag?

Forskningen har gått med stormsteg framåt och idag har man i Kina lyckats föda fram de första klonade aporna med hjälp av samma teknik som när fåret Dolly klonades. Metoden har dock slipats en del sedan sist och denna gång så använde de sig av en teknik som kallas för somatisk cellöverföring. Med denna teknik rekonstruerar forskarna ett obefruktat ägg genom att äggets kärna tas bort. Äggets kärna är den del av cellen som innehåller mest genetisk information. När de gjort detta så ersätter de den med kärnan från en annan cell som sedan stimuleras till att utvecklas till ett embryo. När embryot är utvecklat så transplanteras det till en surrogatmamma som sedan bär och föder fostret. De båda apungarna är friska och växer och utvecklas helt normalt och det förväntas födas fler klonade apor inom en snar framtid. Denna uppsving i forskning skapar såklart frågor kring mänsklig kloning och om det är något som kommer att bli aktuellt framöver. Idag är det förbjudet att klona människor överallt i hela världen.

Vad innebär kloning för mänskligheten?

Att frågor skaps kring mänsklig kloning när forskningen går snabbt framåt är det ingen tvivel om. Många anser att det är emot naturens lagar att skapa liv på konstgjord väg. Det skulle kunna skapa stor oro om detta blev möjligt eller gjordes lagligt att tillämpa. Kloning är dock ett utmärkt sätt att hjälpa utrotningshotade arter att överleva samt att det främjar resistens mot sjukdomar. Det är än så länge svårt att säga vad kloning innebär då det fortfarande är så pass nytt. Fåret Dolly t.ex. dog efter ett par år på grund av en lungsjukdom. Om man vill börja studera till forskare så behöver man ha gått grundskola samt ha studerat minst ett år på avancerad nivå. Utbildningen på forskarnivå pågår mellan 2-4 år och leder sedan till licentiat- respektive doktorsexamen. Idag är det ett efterfrågat yrke och om man söker Rekrytering Stockholm så finns det goda möjligheter att finna ett jobb man vill ha.