Forskning om katters dialekt

Forskning sker som sagt på de flesta områden. Vissa kanske kan anses som viktigare än andra. Ett område som kanske anses ringa betydande i många ögon, men underhållande i andras, är forskning om våra husdjur. Kanske är det för att man ofta lever tätt inpå sina husdjur utan att någonsin kanske helt förstå dem. Det finns ett intresse av att lära sig mer om de fyrbenta vännerna. Ny forskning visar att katten, det vanligaste husdjuret, förmodligen har dialekt. Man har undersökt detta genom att följa ett antal katter i Sverige i tre olika län med väldigt skiljda dialekter. Och man kunde snabbt konstatera att katternas läten när de kommunicerade med människor, skiljde sig över länen. Däremot var skillnaden mellan katter i samma län, mycket mindre. Dialekter hos djur är något man forskat på tidigare. Bland annat har man kommit fram till att valar har sju olika dialekter. Man kunde i denna katt-dialektstudie konstatera att människans sätt att prata med sin katt har betydande effekt för kattens egna språkutveckling.