Flera korta promenader minskar risk för högt blodsocker

Att träning är bra för hälsan har man känt till väldigt länge. Tränar man presterar man ofta högre även på andra områden. Man mår bättre psykiskt, är mindre trött och har lättare för att koncentrera sig längre stunder. Man håller sin kropp i bättre form fysiskt och förbättrar sin syreupptagningsförmåga. Hur man ska träna är dock debatterat och åsikterna är många. Nu visar ny forskning ifrån Nya Zeeland att det är mest effektivt att träna kort men ofta. Brukar man gå en lång promenad en gång per dag bör man då enligt denna forskning istället gå flera korta. Helst efter varje måltid. Man menar att detta bland annat sänker blodsockret vilket på sikt minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Framför allt diabetes. Denna metod kräver inga långa promenader, forskningen visar att det räcker med en kort promenad på ca tio minuter efter varje måltid. Enligt testerna som gjorts har det visat sig lika effektivt som dubbelt så långa promenader.