Brist på forskare på arbetsmarknaden

Forskare är en arbetsgrupp i samhället som ofta inte får så mycket beröm de förtjänar. Forskning utgör på många sätt grunden för vår ekonomi; våra företag söker alltid efter nya teknologiska innovationer för att utveckla sina produkter och sina företag. Utan stora investeringar i forskning är det i långa loppet omöjligt för Sverige och den svenska ekonomin att bibehålla sin konkurrenskraft. Innovation är en grundsten i den moderna ekonomin; vår kapacitet till innovation är intimt sammankopplad med svensk export. I dagens politiska klimat där många ofta talar om en omställning till en kunskapssamhälle är frågan om hur vi lockar människor till nödvändig forskning viktigare än någonsin. Vi behöver forma ett samhälle som värderar sina forskare och de som leder teknologisk och annan innovation; men vägen dit är inte alltid klar. Politiker debatterar hätskt mellan sig hur de ska förbättra forskningsklimatet, locka spetskompetens till landet och framförallt fylla behovet av forskare inom naturvetenskapliga och tekniska ämnen.

Behovet av teknik- och naturvetenskapliga forskare

Forskarkompetens inom de tekniska områdena är inte bara en fråga om allmännyttig kunskap, vilket ofta forskas om på universitet och andra ideella forskningsinstitut. Även företagen behöver forskare. Företagens framgång är som sagt intimt sammankopplat med företags innovationsförmåga, som i sin tur är beroende av tillgången till kompetenta forskare. över 60 % av företagen i Sverige medger att de har svårt att hitta forskare med rätt sorts kompetens. Detta gäller särskilt tekniska och naturvetenskapliga ämnen. Ifall behovet inte fylls kan företagens framtid sättas i risk. Vissa menar att problemet ligger i bilden av naturvetenskapen. Många unge ser inte de stora möjligheter som finns för de som väljer teknik och naturvetenskapliga studier, och att karriärerna det kan leda till är både väl betalda och erbjuder spänning. Sverige anses idag vara ett av världens mest innovativa länder, och mycket teknologisk utveckling på senare tid har härstammat härifrån. Men om vi vill fortsätta den trend måste vi inse att innovationsförmågan kräver regelbundna investeringar. Idag bör beslutsfattarna lägga större vikt vid att höja statusen på dessa typer av kompetens.

Forskning i framtiden

Utvecklingen av Sverige som en land i teknologisk framkant ser mer och mer hotad ut. Som tur är har vi idag all möjlighet att locka unga till denna typ av yrken. Ett av de stora problemen är att den finns en stor underrepresentation av kvinnor i teknisk- och naturvetenskaplig forskning. Att bryta bilden av dessa områden som manliga och få unga tjejer att se det som ett seriöst alternativ kan vara ett stort bidrag till lösningen. Men generellt behöver unga inse att dessa typer av utbildningar kan leda till spännande karriärer, även om utbildningarna kanske verkar svårare än samhällsvetenskaperna. Så det kanske är värt att ta ett litet lån på Enklare.se för att omskola sig till en teknik- eller naturvetenskaplig forskare. Vad som är tydligt är att politikerna måste inse vikten av forskare, och investera resurser för att stödja forskning samt främja utbildningen inom de ämnen som vi har särskilt stort behov av i framtiden.