Växelvist boende är bättre för barnet

Idag är människan duktig på att ställa krav. Både på sig själv och sin omgivning. Man pressar sig själv till ett bra arbete, ett vackert hem och en vältränad kropp. Kanske är det denna strävan efter det perfekta livet som leder till att det idag är rekordmånga som väljer att avsluta sina äktenskap, att skiljas. Man har i Sverige genomfört den första studien av sitt slag på hur barn mår bäst av att bo efter en separation. Det man kommit fram till är att barn, så små som tre år, mår bäst av att bo växelvis hos båda sina föräldrar. Barn som får göra det drabbas enligt denna forskning, av mindre svårigheter senare i livet än de som bott enbart hos ena föräldern. En av anledningarna till att växelvist boende är bättre än att bara bo hos en förälder, är att den föräldern barnet är hos har mer energi att ägna sitt barn. Man har kommit fram till detta resultat genom att följa barn som bor växelvis hos båda sina skilda föräldrar. Samtidigt som man följt barn som endast bott hos den ena föräldern. Man har även genomfört intervjuer med andra personer i barnens liv såsom släktingar och lärare.