Den mystiska hjärnan – forskning och framsteg

Det finns få organ som är så efterforskade som hjärnan. Ändå återstår fortfarande några gråzoner, några funktioner och mysterium som forskare världen över ännu inte lyckats lista ut. Men mycket forskning bedrivs ännu och det finns ständigt nya artiklar att läsa om det organ som styr människan. Ny forskning visar exempelvis sambandet mellan motion och människans minne. Människan blir statistiskt sett äldre nu än någonsin. Det resulterar i att vissa delar av kroppen inte hänger med, framför allt hjärnan. Demens och andra minnessjukdomar är idag mycket vanliga och ofta plågsamma både för den drabbade och anhöriga. Forskning som bedrivs på Umeå universitet visar dock ett tydligt samband mellan minnet och konditionen. Träning främjar kroppens syresättning vilket i sin tur påverkar hjärnans minnesstruktur positivt. Dessa framsteg har visats igenom vetenskapliga tester på grupper med äldre personer som fått träna regelbundet under en viss period. Forskare har sedan röntgat hjärnan och på andra sätt mätt hjärnans förmågor. Träning har även andra positiva följder, både för äldre och yngre. Bland annat ökar produktionen av dopamin vilket leder till välbefinnande och välmående. Det är också en klar anledning till varför även äldre bör träna, då produktionen av denna substans minskar med åren.