Forskning inom skolan

Resultaten i den svenska skolan sjunker. Elever presterar sämre och får sämre betyg. Man ser även en skillnad mellan könen, tjejer presterar ofta bättre i skolan idag än killarna. Det finns många teorier om varför skolresultaten blivit sämre. Eleverna pressas hårdare idag än för 5-10 år sedan, och det får tyvärr många att tappa orken. Man har infört fler prov och andra kunskapsmätningar som ökar trycket. Oroligheter i lärarkåren spelar även in. Lärare har ofta dålig lön vilket leder till att många byter tjänst ofta för att tjäna bättre. Lärarnas villkor är ofta väldigt tuffa vilket också kan få dem att söka sig vidare. Idag tror många forskare att många unga tappar orken för att skolan inte är anpassad efter deras sömncykel. Den biologiska mat- och sovklockan börjar ändras i puberteten och sömnrutinerna ändras. Tonåringarna vill ofta lägga sig senare och gå upp senare. Detta menar man förklarar elevernas dåliga resultat eftersom skoltiden inte alls är anpassad efter elevernas sömnbehov. Att sova för lite har många konsekvenser. Man blir ouppmärksam och slö och orkar inte fokusera. Även risken för depression ökar om man inte sover ut då och då. Det är också under sömnen som hjärnan förvandlar sina korttidsminnen till långtidsminnen vilket är en förutsättning för att kunskaper ska sätta sig och inte endast vara korttidslära.

Sverige har inte genomfört så många studier inom området sömn i skolåldern, däremot har det gjorts i USA. Man har där bland annat testat att börja skoldagarna senare för att elever ska få en chans att sova ut. Detta har visat positiva resultat. Elevernas närvaro har ökat, så även deras delaktighet under lektionerna. De har lättare att koncentrera sig vilket gör att det även blir lugnare i klassrummet.