Forskning och framsteg

Genom forskningen har man gjort framsteg. Det är många sjukdomar som läkarna idag vet mer om och kan bota. Att forska och försöka hitta botemedel tar tid och det krävs pengar. Ni har säkert sett galor som cancergalan där det samlas in pengar som ska gå till forskning. Det finns många fonder inom läkemedelsbranschen som folk får skänka pengar till om de vill.

Vilka framsteg har gjorts genom åren?

Tack vare en slump upptäcktes Penicillinet och genom tydligare efterforskning kunde läkarna utveckla detta ytterligare under 1940-talet. Det blev revolutionerande eftersom man nu kunde överleva fler sjukdomar som faktiskt hade varit dödliga tidigare. Forskning bidrog också till att läkarna blev mer medvetna om blodgrupper och blodtransfusion vilket bidrog till att människorna nu kunde få nytt blod om det behövdes.

Forskning bidrog till upptäckten av narkosen som gav stor skillnad i samband med operationer. Tidigare hade människor fått vara vakna endast med bedövning av brännvin. De operationer som oftast utfördes då var amputationer. Vi kan inte föreställa oss idag att patienten faktiskt var vaken medan doktorn sågade av benet eller armen. Narkosen gjorde att patienten istället fick sova under ingreppet.

Idag har läkarna koncentrerat sig på att forska om främst cancer, Hjärt och kärlsjukdomar och alzheimers. De har en tydligare förståelse nu varför vissa drabbas av exempelvis hjärtinfarkt och andra aldrig får en enda i hela sitt liv. Tack vare donationer till fonden har läkarna kunnat rädda fler liv idag och många som har en hjärtsjukdom kan leva mellan 12-15 år längre än vad de tidigare hade kunnat. Alzheimers är en sjukdom som verkar öka i Sverige. En vanlig missuppfattning är att det endast drabbar de äldre. I dag vet man genom forskning att det kan drabba unga människor också. Forskarna håller även på att ta fram ett botemedel mot Alzheimers även om det kan ta flera år innan de är i mål.

Något som man tidigare också trodde bara kunde drabba de äldre är artros, det vill säga en sjukdom som drabbar lederna. En vanlig missuppfattning är att man inte kan motionera med artros. Genom forskning har man dock kommit fram till att det faktiskt hjälper att motionera. Det går inte att bota artros men man kan lindra smärtan. Ibland kan du höra eller läsa om Artros knä och det beror på att man oftast får artros i knäna. En person som har artros kan ha väldigt ont och svårigheter att röra sig. Det finns en naturlig rädsla att få ont när man har artros men det går att lindra.

Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att forskningen har gett stora framsteg genom åren och det fortsätter att ge resultat. Vem vet vad vi i framtiden kommer kunna åstadkomma med hjälp av forskning.