Forskning inom AI

AI, eller artificiell intelligens, kommer enligt många experter att bli ett allt större fenomen i vår vardag. Länderna i Norden satsar stort inom AI-utvecklingen och man forskar nu kring hur tekniken bäst ska kunna användas av människor. Redan idag har de flesta människor nytta av AI bland annat i sina telefoner. Olika funktioner på webben såsom Google lär sig genom AI att erbjuda bättre tjänster och olika appar kan ta reda på hur du bäst använder deras programvaror.

Inte bara en dans på rosor

AI skrämmer även en hel del personer, kanske främst genom att det är relativt okänt. Vi människor vill gärna veta vad vi ger oss in på, och många är rädda för att tekniken ska spåra ur. När Stephen Hawking, som är en världsberömd fysiker, varnade för AI var det nog många som fick skrämselhicka. Varningen låg då i att tekniken snabbt kan bli smartare än människan och mycket tyder på att vi går i den riktningen. Det behövs därför mer forskning inom området för att helt förstå hur tekniken kan användas bäst. Här kommer bland annat Sverige att försöka ta en nyckelroll i forskningsarbetet.

Nytt AI-forskningscenter

I Göteborg bedrivs bland annat ett nytt center för forskning inom AI. Främst kommer AI att ha stor betydelse för självkörande bilar. Detta är man med och forskar kring i Göteborg. Även andra funktioner har redan idag nytta av AI-tekniken, och många företag gör redan idag stora satsningar. Mindre företag kan söka smarta företagslån, exempelvis från Qred för att göra investeringar i AI. Främst kan det handla om att ha en automatiserad kundtjänst eller smarta funktioner i skrivbordslandskapet. En hel del pengar finns enligt forskningen att tjäna på att använda tekniken. Den kan även användas i marknadsföringssyfte, både direkt som ett verktyg men även indirekt för att visa hur väl ett företag står sig på marknaden idag. AI är minst sagt ett hett ämne och även inom forskningen verkar det idag vara lätt att få pengar för att bedriva seriös forskning inom området.

Utvecklas genom maskininlärning

AI lär sig idag genom att information matas in och datorerna beräknar olika utfall. AI kan lära sig att jämföra olika utgångar men inte riktigt “lära sig tänka helt själv”. Många inom forskningen hoppas att AI ska kunna vara med och lösa exempelvis klimatfrågan och det främsta målet är att ge forskare bättre verktyg då man gör alltifrån olika prognoser och utvecklar olika produkter. En stor del av rädslan kring AI kommer säkerligen från olika actionfilmer. Men vi är enligt experterna långt ifrån en “Terminator”-värld och det mesta på vita duken inom AI, bör tas med en skopa salt. Sant är dock att inga forskare idag vet exakt hur AI fungerar.