Forskning inom tandvården

Människans kunskap om hur vi bäst tar hand om våra tänder för att de ska hålla livet ut har utökats enormt bara under de senaste 100 åren, för att inte tala om tidigare i människans historia. Det betyder att många idag kan behålla sina tänder livet ut, utan att behöva reparera eller byta ut dem. […]

Läs mer

Forskning om katters dialekt

Forskning sker som sagt på de flesta områden. Vissa kanske kan anses som viktigare än andra. Ett område som kanske anses ringa betydande i många ögon, men underhållande i andras, är forskning om våra husdjur. Kanske är det för att man ofta lever tätt inpå sina husdjur utan att någonsin kanske helt förstå dem. Det […]

Läs mer

Flera korta promenader minskar risk för högt blodsocker

Att träning är bra för hälsan har man känt till väldigt länge. Tränar man presterar man ofta högre även på andra områden. Man mår bättre psykiskt, är mindre trött och har lättare för att koncentrera sig längre stunder. Man håller sin kropp i bättre form fysiskt och förbättrar sin syreupptagningsförmåga. Hur man ska träna är […]

Läs mer

Växelvist boende är bättre för barnet

Idag är människan duktig på att ställa krav. Både på sig själv och sin omgivning. Man pressar sig själv till ett bra arbete, ett vackert hem och en vältränad kropp. Kanske är det denna strävan efter det perfekta livet som leder till att det idag är rekordmånga som väljer att avsluta sina äktenskap, att skiljas. […]

Läs mer

Den mystiska hjärnan – forskning och framsteg

Det finns få organ som är så efterforskade som hjärnan. Ändå återstår fortfarande några gråzoner, några funktioner och mysterium som forskare världen över ännu inte lyckats lista ut. Men mycket forskning bedrivs ännu och det finns ständigt nya artiklar att läsa om det organ som styr människan. Ny forskning visar exempelvis sambandet mellan motion och […]

Läs mer

Forskning inom skolan

Resultaten i den svenska skolan sjunker. Elever presterar sämre och får sämre betyg. Man ser även en skillnad mellan könen, tjejer presterar ofta bättre i skolan idag än killarna. Det finns många teorier om varför skolresultaten blivit sämre. Eleverna pressas hårdare idag än för 5-10 år sedan, och det får tyvärr många att tappa orken. […]

Läs mer

ny behandlingsmetod: Biblioterapi

Idag består en stor del av vården av medicin. Kanske får man även träffa en psykolog eller kurator om man mår psykiskt dåligt. Annars finns piller för nästan allt. I Finland ser det lite annorlunda ut, även fast det är Sveriges grannland. Där menar man att det finns andra typer av medicin som kan göra […]

Läs mer

Trafiken och koldioxidutsläpp

Ständigt görs nya framsteg runt om i världen. Det händer saker hela tiden. Nya mediciner framställs och nya behandlingsmetoder forskas fram. Man jobbar ständigt för att ta fram nya material och produkter som är bättre än de befintliga i olika aspekter. Ett viktigt forskningsområde idag är exempelvis miljö. De allra flesta är idag överens om […]

Läs mer