stye Homeopatiska medel cialis 20 holistiska örter viagra online demon växtbaserade rök

Recent Posts

Arkiv

Rummet LM Ericsson på VINNOVA var helt fullsatt när SNITTS och SISP:S kurs i Open Innovation drog igång 8 december. På programmet stod både teori och praktik med gästtalare som Christer Nordström (SICS), Erik Forsberg (Bio-X), samt Peter Svensson och Erik Nordälv (VINNOVA).

Mycket av det som idag går under beteckningen Open Innovation har funnits länge i termer av samverkan mellan akademi och industri. Vad som tillkommit idag är ett ännu större behov av innovation samt möjligheter genom den nya tekniken att nyttja kunskap internationellt till relativt låg kostnad. Exempel på “verktyg” inom Open Innovation är Crowd Sourcing, Crowd Funding,Toolkits, Ideation, Lead User samt nya former av immaterialrättsliga konstruktioner som till exempel Creative Commons. En bra och kort svensk bok på temat är “Öppen Innovation” av forskaren Björn Remneland, som finns vid Göteborgs universitet.

Jacob Lindvall ledde till sist gruppen genom en övning där man i grupper skulle ta fram en pitch för det fiktiva internationella företaget ERIKEA i syfte att skapa ett långvarigt Open Innovation-samarbete.

Comments are closed.